Nyt takstsystem - hvad er det? Overgangen fra et takstsystem til et andet.

Som følge af den nye taxilov skal Næstved Taxa være kørselskontor - og derfor køre efter det takstsystem der hedder paralleltakst.
For at forstå forskellen på de 2 takstsystemer, er vi nødt til at kigge på hvordan en taxitur ser ud rent takstmæssigt:

Taxi på vej

Turens pris består grundlæggende altid af et startgebyr.
Derudover beregnes der kilometertakst for den strækning der køres.
Når taxien holder stille - eller kører meget langsomt f.eks. i kø - beregnes der ventetidstakst.
Turen ovenfor er 5 km lang, og tager i alt 12 minutter at køre (fra start til slut). Vi kigger nedenfor på et eksempel hvor der er tale om en almindelig taxa der kører ovenstående tur en formiddag på en hverdag.

Gammelt takstsystem

Det gamle takstsystem hedder brydningstakst.
Her tæller taxameteret enten kilometertakst eller ventetidstakst.
Med de takster der gælder før 1. oktober 2018 er startgebyret på kr. 39,- en kilometertakst på kr. 13,70/km og en ventetidstakst på kr. 4,83/minut (290,- kr/time).
Der er 3 røde lys og 2 trafikstop undervejs - det tager i alt 5 minutter.

Det betyder at prisen efter det gamle system vil være 39+(5x13,70)+(5x4,83) = 132,- (afrundet)

Nyt takstsystem

Det nye takstsystem hedder paralleltakst.
Som navnet antyder, er der flere takster der tæller parallelt. Det vil sige at der fra start til slut tælles kilometertakst og ventetidstakst.
Med de nye takster er der et startgebyr på kr. 39,- en kilometertakst på kr. 7,50/km og en ventetidstakst på kr. 5,00/minute(300,- kr/time).

Prisen for ovenstående tur bliver efter de nye takster 39+(5*7,50)+(17*5)= kr. 162,- (afrundet)

Lange ture bliver billigere

Hvis man i stedet for en kort tur som ovenstående kigger på en lang tur, ser resultatet noget anderledes ud.
Som eksempel bruges en tur fra den "ene side" af Næstved Kommune til den anden - Fra Næblerød til Sjolte.
Den tur er 43,6 km lang, og tager 52 minutter at køre.
For eksemplets skyld, er der også her 5 minutters trafikal ventetid - den køres også på en formiddag en hverdag - og med de data sætter vi endnu engang strøm til lommeregneren:
Gamle takster: 39+(43,6*13,70)+(5*4,83) = 660,- (afrundet).
Nye takster: 39+(43,6*7,5)+(57*5) = 651,- (afrundet).
Jo længere turen er, jo større bliver forskellen.

Taksterne er godkendt

Taksterne er behandlet og godkendt af Taxinævnet i Næstved Kommune d. 19. juni 2018, og efterfølgende godkendt af Teknisk Udvalg i møde d. 13. august 2018.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Alle vores nye takster kan du se i det takstreglement der er gældende fra 1. oktober 2018.

Hvis du vil vide mere om den nye taxilov, kan du læse om alle dens aspekter på www.taxilov.dk
Bemærk at sitet delvist er skrevet til fagfolk - så det kan til tider blive noget teknisk.
Der er og også en oversigt over hvad den nye lov betyder for kunderne.

Sidder du stadig tilbage med ubesvarede spørgsmål, vil vi naturligvis også gerne forsøge at hjælpe med dem.
Send os en mail fra kontaktsiden - så lægger vi hovederne i blød for at finde svaret.