Prisen for den lovfastsatte standardtur

En del af den taxilov der trådte i kraft 1-1 2018, er indførelsen af en såkaldt standardtur.
Den skal gøre det nemmere at sammenligne priser mellem forskellige taxiselskaber.
En standardtur er defineret i loven som en tur, der består af følgende dele:

  • 1 startgebyr
  • 10 kilometers kørsel
  • 12 minutters køre/ventetid

Herunder kan du se prisen for en standardtur, for de forskellige vogntype i de forskellige takstperioder.
Priserne er beregnet ud fra taksterne i vores takstreglement og er gældende fra 25. januar 2024.

Har du spørgsmål til vores takster, er du altid velkommen til at kontakte os.
Du kan beregne prisen for en given tur i vores prisberegner.

Takstperiode Alm vogn Stor vogn
Hverdage Kl.06.00-18.00 kr. 219,- kr. 279,-
Øvrig tid kr. 285,- kr. 389,-

Alm. vogn = til og med 4 passagerer.
Stor vogn = fem passagerer eller derover, dog højst otte passagerer, eller kørsel med lift, meget bagage, eller noget der ikke kan være i en alm. vogn.


Det landsdækkende prisloft

Her kan du se en sammenligning mellem vores takster, og det landsdækkende prisloft.

Starttakst Alm vogn Prisloft alm Stor vogn Prisloft stor
Hverdage Kl.06.00-18.00 kr. 39,00 kr. 90,48 kr. 45,00 kr. 90,48
Øvrig tid kr. 39,00 kr. 101,79 kr. 59,00 kr. 101,79
Kilometertakst (kr/km) Alm vogn Prisloft alm Stor vogn Prisloft stor
Hverdage Kl.06.00-18.00 kr. 11,00 kr. 13,57 kr. 16,00 kr. 20,36
Øvrig tid kr. 15,60 kr. 19,23 kr. 20,36 kr. 28,84
Ventetid Alm vogn Prisloft alm Stor vogn Prisloft stor
Hverdage 06.00-18.00 pr. time
Omregnet til pr. minut
kr. 350,00
kr. 5,83
kr. 452,40
kr. 7,54
kr. 370,00
kr. 6,17
kr. 452,40
kr. 7,54
Øvrig tid pr. time
Omregnet til pr. minut
kr. 450,00
kr. 7,50
kr. 508,94
kr. 8,48
kr. 461,40
kr. 7,69
kr. 508,94
kr. 8,48

Ud fra ovenstående kan man konstatere, at vores takster - som de skal - ligger under det landsdækkende prisloft.

Endelig er her en sammenligning mellem prisen på en standardtur - beregnet efter henholdsvis vores takster, og det landsdækkende prisloft.

Takstperiode Alm vogn Prisloft alm Stor vogn Prisloft stor
Hverdage Kl.06.00-18.00 kr. 219,- kr. 317,- kr. 279,- kr. 385,-
Øvrig tid kr. 285,- kr. 396,- kr. 389,- kr. 492,-

Ingen moms

Der er ikke moms på taxakørsel.

Vores takster

Alle priser beregnes med udgangspunkt i vores takstreglement.

Vi kører efter paralleltakst-systemet fra 1. oktober 2018. Du kan læse om takstsystemer her.

Landsdækkende prisloft

Alle priser for taxikørsel, skal være under det lovfastsatte landsdækkende prisloft.
Prisloftet justeres 1 gang årligt pr. 1. januar, og offentliggøres hos Færdselsstyrelsen.

Prisloftet vist her på siden er gældende fra 1. januar 2024.

Prisen skiltes

Prisen for en standardtur skal skiltes på siden af taxaen hvis den kører på en tilladelse til persontransport (i daglig tale en ny tilladelse).
De vogne der stadig (og fuldt lovligt) kører med en "gammel" taxitilladelse skal ikke skilte med prisen på en standardtur - men må gerne.